Raport privind starea invatamantului din Romania – 2011

3

Pe baza legii ce reglementeaza accesul la informatiile de interes public, am solicitat Ministerului Educatiei ultimul raport privind starea invatamantului din Romania – pentru anul scolar 2010-2011.

L-am primit surprinzator de repede si voi incerca sa sintetizez informatiile cele mai relevante/interesante din acest raport.

Trebuie sa fac o precizare de la inceput: fiind vorba despre informatii statistice, majoritatea informatiilor de mai jos sunt preluate pur si simplu din acest raport. As preciza si sursa (cu link) daca raportul ar fi online pe site-ul Ministerului Educatiei insa in acest moment nu este cazul…

 

INVATAMANT PREUNIVERSITAR – SINTEZA

Resurse umane

În anul şcolar 2010/2011, ponderea cadrelor didactice calificate a crescut în cazul majorităţii nivelurilor de învăţământ

Cea mai importantă creştere s-a înregistrat în învăţământul gimnazial; învăţământul preşcolar a rămas cu ponderea cea mai mare a cadrelor didactice necalificate. Diferenţele pe medii de rezidenţă a ponderii personalului calificat s-au ameliorat, dar se menţin încă în defavoarea mediului rural.

În anul şcolar 2010/2011, scăderea înregistrată în cazul personalului didactic a fost de aproximativ 14.369 persoane faţă de anul precedent. Pe niveluri de educaţie, cele mai ample scăderi de personal didactic s-au înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial. De asemenea, învăţământul profesional a pierdut majoritatea personalului didactic şi nedidactic, ca urmare a măsurii de preluare la nivelul liceului a locurilor de la Şcolile de Arte şi Meserii (SAM).

Scăderea personalului didactic a fost uşor mai accentuată în mediul rural, în comparaţie cu mediul urban. Cu excepţia învăţământului liceal, personalul didactic din mediul rural s-a diminuat la nivelul tuturor celorlalte niveluri de învăţământ preuniversitar.

Numarul de cadre didactice pe niveluri de invatamant:

 

nr-cadre-didctice

Ponderea cadrelor didactice calificate, pe niveluri de invatamant, in anul scolar 2010/2011
Prescolar Primar Gimnazial Liceu Profesional Postliceal
95,6 98,8 97,8 99,4 96,6 96,4

În învăţământul gimnazial din mediul rural continuă să existe cel mai redus raport elevi/profesor: 10 elevi la 1 profesor.

Participarea la educatie

Populaţia în vârstă de şcolarizare (3-23 ani) s-a redus în perioada 2003-2010 cu peste 800.000 persoane, concomitent cu reducerea semnificativă a numărului de copii/tineri cuprinşi în sistemul de educaţie: de la 3.847.459 elevi în anul 2003/2004 la 3.353.907 elevi în 2010/2011, accentuându-se tendinţa descendentă înregistrată în ultimii ani.

Evolutia numarului de elevi:

nr-elevi

După tendinţa continuu ascendentă înregistrată până în anul şcolar 2007/2008, rata brută de cuprindere şcolară în toate nivelurile de învăţământ ISCED 1-6 (raportat la populaţia de 2-23 ani) şi-a continuat scăderea în anul de referinţă, atingând valoarea de 77%. Astfel, acest indicator scade pentru al treilea an consecutiv (cu 1,7 p.p. faţă de anul anterior).

Nota: Rata brută de cuprindere şcolară în toate nivelurile de învăţământ – reprezintă numărul total al copiilor/elevilor/studenţilor cuprinşi in toate nivelurile de învăţământ, indiferent de vârstă, ca raport procentual din totalul populaţiei din grupa oficială de vârsta corespunzătoare tuturor nivelurilor de educaţie (3-23 ani).

 

rata-bruta-cuprindere

Rata specifică de cuprindere şcolară pentru tinerii de 18 ani a scăzut semnificativ în comparaţie cu anul precedent.

În anul şcolar 2010/2011 s-a înregistrat o reducere importantă a ratei de cuprindere şcolară a populaţiei de 18 ani, care a ajuns la valoarea de 71,5%. O tendinţă descendentă s-a înregistrat şi în cazul grupei de vârstă 23-24 ani, corespunzătoare finalului de învăţământ superior. În ultimii zece ani, valoarea indicatorului a fost cu 2-10% mai mare în cazul fetelor decât al băieţilor pentru toate grupele de vârstă luate în considerare.

rata-participare

 

Rezultatele educaţiei pe piaţa muncii

La nivelul anului 2010 a continuat tendinţa de creştere a ponderii populaţiei care a absolvit o formă de învăţământ, din totalul populaţiei active. Datele evidenţiază că, în totalul populaţiei active, sunt tot mai puţine persoane fără studii.

Pe medii de rezidenţă, se remarcă continuarea tendinţei de diminuare a ponderii populaţiei active din mediul rural cu nivel scăzut de educaţie (fără studii sau cu studii primare), în anul 2010 valoarea indicatorului scăzând cu mai mult de jumătate în comparaţie cu 2003. Cu toate acestea, diferenţele în favoarea mediului urban continuă să fie importante. Acestea se păstrează şi în cazul populaţiei cu studii gimnaziale.

Începând din 2003, dar în special din 2004, s-a înregistrat o creştere a ponderii persoanelor active din mediul rural cu studii profesionale, situaţie influenţată de dezvoltarea reţelei SAM în mediul rural, după aplicarea măsurii de extindere a duratei învăţământului obligatoriu.

În anul 2010, rata de ocupare a tinerilor (15-24 de ani) a înregistrat o uşoară creştere comparativ cu anul precedent, atingând valoarea de 24,3%. Această valoare este cu peste 4 puncte procentuale mai scăzută în comparaţie cu anul 2003, situaţie ce se explică în principal prin creşterea constantă, în acest interval, a numărului tinerilor cuprinşi în sistemul de educaţie.

Comparativ cu anul anterior, în 2010 s-a înregistrat o uşoară creştere a ratei de ocupare a populaţiei cu studii liceale, postliceale sau profesionale.

S-au menţinut diferenţe importante ale ratei de ocupare pe medii de rezidenţă, aceasta fiind cu peste 14 puncte procentuale mai ridicată în mediul rural, în comparaţie cu mediul urban.

 

Tinerii din grupa de varsta 15-24 de ani continua sa se confrunte cu cele mai mari dificultati de insertie profesionala comparativ cu celelalte grupe de varsta.

Rata somajului la tineri a crescut cu peste 2 puncte procentuale in comparatie cu anul precedent, atingand 22,1% – valoare usor mai mare fata de media UE (20,4%).

Cea mai ridicata rata a somajului s-a inregistrat in cazul absolventilor de invatamant profesional din mediul urban (32,6%).

 

Conform anchetei Accesul tinerilor pe piata fortei de munca, INS – rata de insertie pe piata muncii a inregistrat cele mai ridicate valori in cazul absolventilor de invatamant superior. Dintre acestia, peste 60% lucrau deja la un an de la incheierea studiilor.

Rata de insertie a persoanelor de 25-34 de ani care au parasit sistemul de educatie a fost de 33,6% la un an de la incetarea studiilor. Pe locul secund se afla absolventii de invatamant postliceal si de maistri, cu o rata de insertie de aproape 50%. Absolventii de liceu sau cei de invatamant profesional ating rate de insertie ceva mai scazute, aproximativ 34% din fiecare categorie avand un loc de munca la 1 an de la absolvire. Cele mai scauzte rate de insertie se regasesc la persoanele cu nivel scazut de educatie (absolventi de gimnaziu, de invatamant primar sau cei care nu au absolvit nici o forma de invatamant. In cazul acestora, sansele de integrare pe piata muncii sunt foarte scazute, doar 14,6 dintre acestia avand un loc de munca, la un an dupa parasirea sistemului de educatie.

Situatia Romaniei in raport cu indicatorii europeni 2020:

indicatori-europeni

Participarea la educatia tertiara

In anul 2010, participarea la educatie tertiara a populatiei cu varste intre 30-34 de ani a fost de 18,01%.

Participarea adultilor la formarea continua

Rata de participare a adultilor la educatie si formare continua este de 1,3%. Romania se afla pe ultimul loc intre tarile europene la acest indicator.

Investitia in educatie:

cheltuieli-publice-cu-educatia

INVATAMANTUL PRESCOLAR – CATEVA DATE STATISTICE

In anul scolar 2010/2011, invatamantul prescolar a cuprins aproximativ 37.353 educatoare (in scadere cu aproape 1.000 de cadre didactice fata de anul scolar anterior), ceea ce reprezinta 16,7% din totalul cadrelor didactice din sistemul educational romanesc.

In anul scolar 2010/2011, efectivele de copii prescolari au crescut in mediul urban si au scazut in mediul rural.

Astfel, in invatamantul prescolar au fost cuprinsi 673.736 copii, in crestere cu 7.613 copii fata de anul anterior. Cresterea a fost relevanta in mediul urban (11.258 copii). La polul opus, in mediul rural s-a inregistrat o scadere cu aproximativ 3.645 copii prescolari.

Aproape 80% dintre copiii de 3-6 ani au fost cuprinsi in gradinita in anul 2010/2011. Aproximativ 92% dintre copiii inscrisi la scoala in acest an au fost anterior la gradinita.

Rata bruta de cuprindere in invatamantul prescolar este de 78,8%.

In anul scolar 2010-2011, 78,4% dintre copiii de 6 ani au fost inscrisi la gradinita si numai 19% in invatamantul primar – in conditiile prevederii legislative a debutului scolar de la 6 ani.

Daca doriti sa aflati mai multe informatii referitoare la starea sistemului educational romanesc, accesati urmatoarele link-uri:

Raport privind starea invatamantului preuniversitar din Romania – 2011

Raport privind starea invatamantului universitar din Romania – 2011

 

Leave a Comment